Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Boundary на български език

EnglishBulgarian

Boundary

/baʊndəri/

noun

1. The line or plane indicating the limit or extent of something

  synonym:
 • boundary
 • ,
 • bound
 • ,
 • bounds

1. Линията или равнината, указваща границата или степента на нещо

синоним:
 • граница,
 • обвързан,
 • граници

2. A line determining the limits of an area

  synonym:
 • boundary
 • ,
 • edge
 • ,
 • bound

2. Линия, определяща границите на дадена зона

синоним:
 • граница,
 • ръб,
 • обвързан

3. The greatest possible degree of something

 • "What he did was beyond the bounds of acceptable behavior"
 • "To the limit of his ability"
  synonym:
 • limit
 • ,
 • bound
 • ,
 • boundary

3. Възможно най-голямата степен на нещо

 • "Това, което направи, беше извън границите на приемливото поведение"
 • "До границата на способностите му"
синоним:
 • лимит,
 • обвързан,
 • граница