Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bonito" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "бонито" на български език

EnglishBulgarian

Bonito

[Тон]
/bənitoʊ/

noun

1. Flesh of mostly pacific food fishes of the genus sarda of the family scombridae

 • Related to but smaller than tuna
  synonym:
 • bonito

1. Плът от предимно тихоокеански хранителни риби от рода sarda от семейство scombridae

 • Свързани с, но по-малки от риба тон
  синоним:
 • Бонито

2. Fish whose flesh is dried and flaked for japanese cookery

 • May be same species as skipjack tuna
  synonym:
 • bonito
 • ,
 • oceanic bonito
 • ,
 • Katsuwonus pelamis

2. Риба, чиято плът е сушена и люспена за японска готварство

 • Може да е същия вид като риба тон
  синоним:
 • Бонито
 • ,
 • океански бонито
 • ,
 • Katsuwonus pelamis

3. Any of various scombroid fishes intermediate in size and characteristics between mackerels and tunas

  synonym:
 • bonito

3. Всяка от различните риби на скамброид с междинни размери и характеристики между скумрии и риби

  синоним:
 • Бонито