Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boggle" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "boggle" на български език

EnglishBulgarian

Boggle

[Богъл]
/bɑgəl/

verb

1. Startle with amazement or fear

  synonym:
 • boggle

1. Стряскайте с удивление или страх

  синоним:
 • бъгъл

2. Hesitate when confronted with a problem, or when in doubt or fear

  synonym:
 • boggle

2. Колебайте се, когато се сблъскате с проблем или когато се съмнявате или страхувате

  синоним:
 • бъгъл

3. Overcome with amazement

 • "This boggles the mind!"
  synonym:
 • flabbergast
 • ,
 • boggle
 • ,
 • bowl over

3. Обзет от удивление

 • "Това обърква ума!"
  синоним:
 • флаббергаст
 • ,
 • бъгъл
 • ,
 • купа над