Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boar" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "глиган" на български език

EnglishBulgarian

Boar

[Самец]
/bɔr/

noun

1. Old world wild swine having a narrow body and prominent tusks from which most domestic swine come

 • Introduced in united states
  synonym:
 • wild boar
 • ,
 • boar
 • ,
 • Sus scrofa

1. Дива свиня от стария свят с тясно тяло и видни бивни, от които идват повечето домашни свине

 • Въведена в сащ
  синоним:
 • дива свиня
 • ,
 • глиган
 • ,
 • Sus scrofa

2. An uncastrated male hog

  synonym:
 • boar

2. Некастрирана мъжка свиня

  синоним:
 • глиган