Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Bloodthirsty на български език

EnglishBulgarian

Bloodthirsty

/blədθərsti/

adjective

1. Marked by eagerness to resort to violence and bloodshed

 • "Bloody-minded tyrants"
 • "Bloodthirsty yells"
 • "Went after the collaborators with a sanguinary fury that drenched the land with blood"-g.w.johnson
  synonym:
 • bloodthirsty
 • ,
 • bloody-minded
 • ,
 • sanguinary

1. Белязана от нетърпение да прибягва до насилие и кръвопролития

 • "Кърваво настроени тирани"
 • "Кръвожадни викове"
 • "Отиде след сътрудниците със сангвинична ярост, която напои земята с кръв" -g.w.johnson
  синоним:
 • кръвожаден
 • ,
 • кърваво настроени
 • ,
 • сангвинен