Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blatant" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "огнеупорно" на български език

EnglishBulgarian

Blatant

[Креслив]
/bletənt/

adjective

1. Without any attempt at concealment

 • Completely obvious
 • "Blatant disregard of the law"
 • "A blatant appeal to vanity"
 • "A blazing indiscretion"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • blazing
 • ,
 • conspicuous

1. Без опит за укриване

 • Напълно очевидно
 • "Злобно пренебрегване на закона"
 • "Ярък апел към суетата"
 • "Пламтяща безразборност"
  синоним:
 • крещящ
 • ,
 • пламтящ
 • ,
 • забележим

2. Conspicuously and offensively loud

 • Given to vehement outcry
 • "Blatant radios"
 • "A clamorous uproar"
 • "Strident demands"
 • "A vociferous mob"
  synonym:
 • blatant
 • ,
 • clamant
 • ,
 • clamorous
 • ,
 • strident
 • ,
 • vociferous

2. Забележимо и обидно силно

 • Даден на яростен протест
 • "Блатни радиостанции"
 • "Бляскав смут"
 • "Строги искания"
 • "Гласова тълпа"
  синоним:
 • крещящ
 • ,
 • клеветнически
 • ,
 • непоклатим
 • ,
 • строг
 • ,
 • гласен