Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Blasting на български език

EnglishBulgarian

Blasting

/blæstɪŋ/

adjective

1. Causing injury or blight

 • Especially affecting with sudden violence or plague or ruin
 • "The blasting effects of the intense cold on the budding fruit"
 • "The blasting force of the wind blowing sharp needles of sleet in our faces"
 • "A ruinous war"
  synonym:
 • blasting
 • ,
 • ruinous

1. Причинява нараняване или лек удар

 • Особено засягащи внезапно насилие или чума или разруха
 • "Ефектите на взрива на силния студ върху набъбващия плод"
 • "Силата на взрив на вятъра, който духа остри игли от мокри в лицата ни"
 • "Разрушителна война"
синоним:
 • взрив,
 • разрушителен

2. Unpleasantly loud and penetrating

 • "The blaring noise of trumpets"
 • "Shut our ears against the blasting music from his car radio"
  synonym:
 • blaring
 • ,
 • blasting

2. Неприятно силен и проникващ

 • "Бумтящият шум от тромпети"
 • "Затвори ушите ни срещу взривната музика от радиото му"
синоним:
 • бълнуващ,
 • взрив