Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Bland на български език

EnglishBulgarian

Bland

/blænd/

adjective

1. Lacking taste or flavor or tang

 • "A bland diet"
 • "Insipid hospital food"
 • "Flavorless supermarket tomatoes"
 • "Vapid beer"
 • "Vapid tea"
  synonym:
 • bland
 • ,
 • flat
 • ,
 • flavorless
 • ,
 • flavourless
 • ,
 • insipid
 • ,
 • savorless
 • ,
 • savourless
 • ,
 • vapid

1. Липсващ вкус или аромат или танг

 • "Нежна диета"
 • "Безумна болнична храна"
 • "Домати без аромати"
 • "Бърза бира"
 • "Бърз чай"
  синоним:
 • нежен
 • ,
 • плосък
 • ,
 • безвкусен
 • ,
 • без аромат
 • ,
 • безсилен
 • ,
 • безхаберен
 • ,
 • безхаберен
 • ,
 • папий

2. Lacking stimulating characteristics

 • Uninteresting
 • "A bland little drama"
 • "A flat joke"
  synonym:
 • bland
 • ,
 • flat

2. Липсващи стимулиращи характеристики

 • Безинтересен
 • "Нежна малка драма"
 • "Плоска шега"
  синоним:
 • нежен
 • ,
 • плосък

3. Smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication

 • "He was too politic to quarrel with so important a personage"
 • "The manager pacified the customer with a smooth apology for the error"
  synonym:
 • politic
 • ,
 • smooth
 • ,
 • suave
 • ,
 • bland

3. Гладко приятен и любезен със степен на изтънченост

 • "Той беше твърде политически, за да се кара с толкова важен персонаж"
 • "Мениджърът успокои клиента с гладко извинение за грешката"
  синоним:
 • политически
 • ,
 • гладка
 • ,
 • suave
 • ,
 • нежен