Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "biological" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "биологичен" на български език

EnglishBulgarian

Biological

[Биологичен]
/baɪəlɑʤɪkəl/

adjective

1. Pertaining to biology or to life and living things

  synonym:
 • biological
 • ,
 • biologic

1. Отнасящи се до биологията или живота и живите същества

  синоним:
 • биологичен

2. Of parents and children

 • Related by blood
 • "Biological child"
  synonym:
 • biological

2. На родители и деца

 • Свързани с кръв
 • "Биологично дете"
  синоним:
 • биологичен