Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bestow" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отдаване" на български език

EnglishBulgarian

Bestow

[Дарявам]
/bɪstoʊ/

verb

1. Present

 • "The university conferred a degree on its most famous former student, who never graduated"
 • "Bestow an honor on someone"
  synonym:
 • confer
 • ,
 • bestow

1. Настоящ

 • "„университетът присвои степен на най-известния си бивш студент, който никога не е завършил“"
 • "Поръчай чест на някого"
  синоним:
 • придаване
 • ,
 • дари

2. Give as a gift

  synonym:
 • bestow

2. Дай като подарък

  синоним:
 • дари

3. Bestow a quality on

 • "Her presence lends a certain cachet to the company"
 • "The music added a lot to the play"
 • "She brings a special atmosphere to our meetings"
 • "This adds a light note to the program"
  synonym:
 • lend
 • ,
 • impart
 • ,
 • bestow
 • ,
 • contribute
 • ,
 • add
 • ,
 • bring

3. Дайте качество на

 • "„нейното присъствие дава известна кешета на компанията“"
 • "„музиката добави много към пиесата“"
 • "„тя носи специална атмосфера на нашите срещи“"
 • "„това добавя лека бележка към програмата“"
  синоним:
 • заем
 • ,
 • пристъпвам
 • ,
 • дари
 • ,
 • допринасят
 • ,
 • добавям
 • ,
 • донасям