Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "beaming" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "лъч" на български език

EnglishBulgarian

Beaming

[Лъчезарна]
/bimɪŋ/

adjective

1. Cheerful and bright

 • "A beaming smile"
 • "A glad may morning"
  synonym:
 • beaming
 • ,
 • glad

1. Весел и светъл

 • "Лъчеща усмивка"
 • "Радваща майска сутрин"
  синоним:
 • лъчезарен
 • ,
 • радвам се

2. Pleased and proud

 • "Beaming parents"
  synonym:
 • beaming

2. Доволен и горд

 • "Лъжещи родители"
  синоним:
 • лъчезарен

3. Radiating or as if radiating light

 • "The beaming sun"
 • "The effulgent daffodils"
 • "A radiant sunrise"
 • "A refulgent sunset"
  synonym:
 • beaming
 • ,
 • beamy
 • ,
 • effulgent
 • ,
 • radiant
 • ,
 • refulgent

3. Излъчваща или сякаш излъчваща светлина

 • "Лъчещото слънце"
 • "Изтичащите нарциси"
 • "Лъчезарен изгрев"
 • "Отблъскващ залез"
  синоним:
 • лъчезарен
 • ,
 • лъч
 • ,
 • излив
 • ,
 • репултен