Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Basket на български език

EnglishBulgarian

Basket

/bæskət/

noun

1. A container that is usually woven and has handles

  synonym:
 • basket
 • ,
 • handbasket

1. Контейнер, който обикновено е изтъкан и има дръжки

  синоним:
 • кош
 • ,
 • ръчна кошница

2. The quantity contained in a basket

  synonym:
 • basket
 • ,
 • basketful

2. Количеството, съдържащо се в кошница

  синоним:
 • кош
 • ,
 • кокетлив

3. Horizontal circular metal hoop supporting a net through which players try to throw the basketball

  synonym:
 • basket
 • ,
 • basketball hoop
 • ,
 • hoop

3. Хоризонтален кръгъл метален обръч, поддържащ мрежа, през която играчите се опитват да хвърлят баскетбола

  синоним:
 • кош
 • ,
 • баскетболен обръч
 • ,
 • обръч

4. A score in basketball made by throwing the ball through the hoop

  synonym:
 • basket
 • ,
 • field goal

4. Резултат в баскетбола, направен чрез хвърляне на топката през обръча

  синоним:
 • кош
 • ,
 • полева цел

Examples of using

My basket is full of books.
Кошът ми е пълен с книги.
The basket was filled with strawberries.
Кошницата беше пълна с ягоди.