Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "baseless" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "безсмислено" на български език

EnglishBulgarian

Baseless

[Необоснован]
/besləs/

adjective

1. Without a basis in reason or fact

 • "Baseless gossip"
 • "The allegations proved groundless"
 • "Idle fears"
 • "Unfounded suspicions"
 • "Unwarranted jealousy"
  synonym:
 • baseless
 • ,
 • groundless
 • ,
 • idle
 • ,
 • unfounded
 • ,
 • unwarranted
 • ,
 • wild

1. Без основа в причина или факт

 • "Безосновни клюки"
 • "Твърденията се оказаха неоснователни"
 • "Празни страхове"
 • "Необосновани подозрения"
 • "Неоправдана ревност"
  синоним:
 • неоснователен
 • ,
 • безпочвен
 • ,
 • празен ход
 • ,
 • неоправдан
 • ,
 • див