Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Barn на български език

EnglishBulgarian

Barn

/bɑrn/

noun

1. An outlying farm building for storing grain or animal feed and housing farm animals

  synonym:
 • barn

1. Сграда на отдалечена ферма за съхранение на зърно или храна за животни и жилищни селскостопански животни

  синоним:
 • плевня

2. (physics) a unit of nuclear cross section

 • The effective circular area that one particle presents to another as a target for an encounter
  synonym:
 • barn
 • ,
 • b

2. ( физика ) единица ядрено сечение

 • Ефективната кръгла зона, която една частица представя на друга като цел за среща
  синоним:
 • плевня
 • ,
 • бр