Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "balcony" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "балкон" на български език

EnglishBulgarian

Balcony

[Балкон]
/bælkəni/

noun

1. An upper floor projecting from the rear over the main floor in an auditorium

  synonym:
 • balcony

1. Горен етаж, изпъкнал отзад над основния етаж в аудитория

  синоним:
 • балкон

2. A platform projecting from the wall of a building and surrounded by a balustrade or railing or parapet

  synonym:
 • balcony

2. Платформа, изпъкнала от стената на сграда и заобиколена от балюстрада или парапет или парапет

  синоним:
 • балкон