Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "backwards" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "назад" на български език

EnglishBulgarian

Backwards

[Назад]
/bækwərdz/

adverb

1. At or to or toward the back or rear

 • "He moved back"
 • "Tripped when he stepped backward"
 • "She looked rearward out the window of the car"
  synonym:
 • back
 • ,
 • backward
 • ,
 • backwards
 • ,
 • rearward
 • ,
 • rearwards

1. На или към или към гърба или отзад

 • "Той се върна"
 • "Спънат, когато пристъпи назад"
 • "Тя погледна назад през прозореца на колата"
  синоним:
 • назад

2. In a manner or order or direction the reverse of normal

 • "It's easy to get the `i' and the `e' backward in words like `seize' and `siege'"
 • "The child put her jersey on backward"
  synonym:
 • backward
 • ,
 • backwards

2. По начин, ред или посока, обратна на нормалното

 • "„лесно е да върнете „i' и „e' назад в думи като „грабване" и „обсада'"
 • "Детето облече фланелката си назад"
  синоним:
 • назад

Examples of using

I've just invented a new word processor allowing to pronounce words backwards.
Току-що създадох нов текстообработваща програма, с която думите може да произнасят наобратно.