Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "awful" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "ужасен" на български език

EnglishBulgarian

Awful

[Ужасен]
/ɑfəl/

adjective

1. Exceptionally bad or displeasing

 • "Atrocious taste"
 • "Abominable workmanship"
 • "An awful voice"
 • "Dreadful manners"
 • "A painful performance"
 • "Terrible handwriting"
 • "An unspeakable odor came sweeping into the room"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • abominable
 • ,
 • awful
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • painful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • unspeakable

1. Изключително лошо или недоволно

 • "Зверски вкус"
 • "Гнусна изработка"
 • "Ужасен глас"
 • "Ужасни маниери"
 • "Болезнено изпълнение"
 • "Ужасен почерк"
 • "Неописуема миризма дойде в стаята"
синоним:
 • зверски,
 • гнусен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • болезнен,
 • страшен,
 • неописуем

2. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

2. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
синоним:
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужас ( a ),
 • ужасен,
 • ужасен,
 • страхлив,
 • страховит,
 • плашещо,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • страшен

3. Offensive or even (of persons) malicious

 • "In a nasty mood"
 • "A nasty accident"
 • "A nasty shock"
 • "A nasty smell"
 • "A nasty trick to pull"
 • "Will he say nasty things at my funeral?"- ezra pound
  synonym:
 • nasty
 • ,
 • awful

3. Обидно или дори ( на лица ) злонамерено

 • "В гадно настроение"
 • "Гаден инцидент"
 • "Гаден шок"
 • "Гадна миризма"
 • "Гаден трик за дърпане"
 • "Ще каже ли гадни неща на моето погребение?" - езра паунд
синоним:
 • гаден,
 • ужасен

4. Inspired by a feeling of fearful wonderment or reverence

 • "Awed by the silence"
 • "Awful worshippers with bowed heads"
  synonym:
 • awed
 • ,
 • awful

4. Вдъхновен от усещане за страшно учудване или благоговение

 • "Ужасен от тишината"
 • "Ужасни поклонници с наведени глави"
синоним:
 • awed,
 • ужасен

5. Extreme in degree or extent or amount or impact

 • "In a frightful hurry"
 • "Spent a frightful amount of money"
  synonym:
 • frightful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • awful
 • ,
 • tremendous

5. Екстремни по степен или степен или количество или въздействие

 • "С плашеща бързане"
 • "Изхарчи ужасяваща сума пари"
синоним:
 • ужасен,
 • страшен,
 • ужасен,
 • огромен

6. Inspiring awe or admiration or wonder

 • "New york is an amazing city"
 • "The grand canyon is an awe-inspiring sight"
 • "The awesome complexity of the universe"
 • "This sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath"- melville
 • "Westminster hall's awing majesty, so vast, so high, so silent"
  synonym:
 • amazing
 • ,
 • awe-inspiring
 • ,
 • awesome
 • ,
 • awful
 • ,
 • awing

6. Вдъхновяващо страхопочитание или възхищение или чудо

 • "„ню йорк е невероятен град“"
 • "Големият каньон е страховита гледка"
 • "Страхотната сложност на вселената"
 • "Това море, чиито нежно ужасни раздвижвания сякаш говорят за някаква скрита душа отдолу" - мелвил
 • "„уестминстър хол е страхотно величие, толкова обширно, толкова високо, толкова мълчаливо“"
синоним:
 • невероятен,
 • страхопочитание,
 • страхотно,
 • ужасен,
 • Awing

adverb

1. Used as intensifiers

 • "Terribly interesting"
 • "I'm awful sorry"
  synonym:
 • terribly
 • ,
 • awfully
 • ,
 • awful
 • ,
 • frightfully

1. Използвани като усилватели

 • "Ужасно интересно"
 • "Ужасно съжалявам"
синоним:
 • ужасно,
 • ужасно,
 • ужасен,
 • страшно

Examples of using

You look awful.
Изглеждаш ужасно.
An awful accident happened yesterday.
Вчера стана ужасна злополука.
The sound of an awful scream made him shudder.
Звука на ужасния писък го накара да се разтрепери.