Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Awareness на български език

EnglishBulgarian

Awareness

/əwɛrnəs/

noun

1. Having knowledge of

 • "He had no awareness of his mistakes"
 • "His sudden consciousness of the problem he faced"
 • "Their intelligence and general knowingness was impressive"
  synonym:
 • awareness
 • ,
 • consciousness
 • ,
 • cognizance
 • ,
 • cognisance
 • ,
 • knowingness

1. Да имаш знания за

 • "Той не беше осъзнал грешките си"
 • "Внезапното му съзнание за проблема, с който се сблъска"
 • "Тяхната интелигентност и общо познание беше впечатляваща"
  синоним:
 • осъзнаване
 • ,
 • съзнание
 • ,
 • познаване
 • ,
 • познаване
 • ,
 • познатост

2. State of elementary or undifferentiated consciousness

 • "The crash intruded on his awareness"
  synonym:
 • awareness
 • ,
 • sentience

2. Състояние на елементарно или недиференцирано съзнание

 • "Катастрофата навлезе в съзнанието му"
  синоним:
 • осъзнаване
 • ,
 • чувство