Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "avoid" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "избягвай" на български език

EnglishBulgarian

Avoid

[Избягвайте]
/əvɔɪd/

verb

1. Stay clear from

 • Keep away from
 • Keep out of the way of someone or something
 • "Her former friends now avoid her"
  synonym:
 • avoid

1. Стойте настрана

 • Пазете се от
 • Пазете се от пътя на някого или нещо подобно
 • "Бившите й приятели сега я избягват"
  синоним:
 • избягвам

2. Prevent the occurrence of

 • Prevent from happening
 • "Let's avoid a confrontation"
 • "Head off a confrontation"
 • "Avert a strike"
  synonym:
 • debar
 • ,
 • forefend
 • ,
 • forfend
 • ,
 • obviate
 • ,
 • deflect
 • ,
 • avert
 • ,
 • head off
 • ,
 • stave off
 • ,
 • fend off
 • ,
 • avoid
 • ,
 • ward off

2. Предотвратяване на появата на

 • Предотвратяване на случване
 • "„да избегнем конфронтация“"
 • "Отправете конфронтация"
 • "Отклонете стачка"
  синоним:
 • Дебар
 • ,
 • forefend
 • ,
 • forfend
 • ,
 • obviate
 • ,
 • отклонявам
 • ,
 • отвърна
 • ,
 • главата на разстояние
 • ,
 • не се спирам
 • ,
 • отвърнете се
 • ,
 • избягвам
 • ,
 • отделете

3. Refrain from doing something

 • "She refrains from calling her therapist too often"
 • "He should avoid publishing his wife's memories"
  synonym:
 • avoid

3. Въздържайте се да правите нещо

 • "„тя се въздържа да се обажда твърде често на терапевта си“"
 • "„той трябва да избягва да публикува спомените на жена си“"
  синоним:
 • избягвам

4. Refrain from certain foods or beverages

 • "I keep off drugs"
 • "During ramadan, muslims avoid tobacco during the day"
  synonym:
 • keep off
 • ,
 • avoid

4. Въздържайте се от определени храни или напитки

 • "„пазя наркотици“"
 • "По време на рамадан мюсюлманите избягват тютюна през деня"
  синоним:
 • не се спирайте
 • ,
 • избягвам

5. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

5. Обяви за невалиден

 • "„договорът беше анулиран“"
 • "Недействително правно основание"
  синоним:
 • инвалидизира
 • ,
 • Annul
 • ,
 • Quash
 • ,
 • празнота
 • ,
 • избягвам
 • ,
 • обезсилва

Examples of using

However, I recommend that you take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.
Бих ви препоръчал обаче да вземете Джей Ар Нарита Експрес (влак, който тръгва от летището на всеки 30-60 минути), за да си спестите усложението да сменяте влакове.