Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Avid на български език

EnglishBulgarian

Avid

/ævəd/

adjective

1. (often followed by `for') ardently or excessively desirous

 • "Avid for adventure"
 • "An avid ambition to succeed"
 • "Fierce devouring affection"
 • "The esurient eyes of an avid curiosity"
 • "Greedy for fame"
  synonym:
 • avid
 • ,
 • devouring(a)
 • ,
 • esurient
 • ,
 • greedy

1. ( често последвано от 'за' ) пламенно или прекомерно желателно

 • "Avid за приключение"
 • "Запалена амбиция за успех"
 • "Ожесточена поглъщаща обич"
 • "Езуриентните очи на запалено любопитство"
 • "Алчен за слава"
  синоним:
 • запален
 • ,
 • поглъщащ ( a )
 • ,
 • езурен
 • ,
 • алчен

2. Marked by active interest and enthusiasm

 • "An avid sports fan"
  synonym:
 • avid
 • ,
 • zealous

2. Белязан от активен интерес и ентусиазъм

 • "Запален фен на спорта"
  синоним:
 • запален
 • ,
 • ревностен