Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "avert" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "обратно" на български език

EnglishBulgarian

Avert

[Избягвам]
/əvərt/

verb

1. Prevent the occurrence of

 • Prevent from happening
 • "Let's avoid a confrontation"
 • "Head off a confrontation"
 • "Avert a strike"
  synonym:
 • debar
 • ,
 • forefend
 • ,
 • forfend
 • ,
 • obviate
 • ,
 • deflect
 • ,
 • avert
 • ,
 • head off
 • ,
 • stave off
 • ,
 • fend off
 • ,
 • avoid
 • ,
 • ward off

1. Предотвратяване на появата на

 • Предотвратяване на случване
 • "„да избегнем конфронтация“"
 • "Отправете конфронтация"
 • "Отклонете стачка"
  синоним:
 • Дебар
 • ,
 • forefend
 • ,
 • forfend
 • ,
 • obviate
 • ,
 • отклонявам
 • ,
 • отвърна
 • ,
 • главата на разстояние
 • ,
 • не се спирам
 • ,
 • отвърнете се
 • ,
 • избягвам
 • ,
 • отделете

2. Turn away or aside

 • "They averted their eyes when the king entered"
  synonym:
 • avert
 • ,
 • turn away

2. Отклонете или оставете настрана

 • "„те отклониха очите си, когато царят влезе“"
  синоним:
 • отвърна
 • ,
 • отвърнете