Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "athletic" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "атлетичен" на български език

EnglishBulgarian

Athletic

[Атлетик]
/æθlɛtɪk/

adjective

1. Relating to or befitting athletics or athletes

 • "Athletic facilities"
  synonym:
 • athletic

1. Свързани с или подобаващи на лека атлетика или спортисти

 • "Атлетични съоръжения"
  синоним:
 • атлетичен

2. Vigorously active

 • "An acrobatic dance"
 • "An athletic child"
 • "Athletic playing"
 • "Gymnastic exercises"
  synonym:
 • acrobatic
 • ,
 • athletic
 • ,
 • gymnastic

2. Енергично активен

 • "Акробатичен танц"
 • "Атлетично дете"
 • "Атлетично свирене"
 • "Гимнастически упражнения"
  синоним:
 • акробатичен
 • ,
 • атлетичен
 • ,
 • гимнастически

3. Having a sturdy and well proportioned body

 • "An athletic build"
  synonym:
 • athletic

3. Със здраво и добре пропорционално тяло

 • "Атлетично телосложение"
  синоним:
 • атлетичен