Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "at" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "на" на български език

EnglishBulgarian

At

[At]
/æt/

noun

1. A highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series)

 • A decay product of uranium and thorium
  synonym:
 • astatine
 • ,
 • At
 • ,
 • atomic number 85

1. Силно нестабилен радиоактивен елемент ( най-тежкият от халогенните серии )

 • Продукт на гниене на уран и торий
  синоним:
 • астатин
 • ,
 • At
 • ,
 • атомно число 85

2. 100 at equal 1 kip in laos

  synonym:
 • at

2. 100 при равен 1 кип в лаос

  синоним:
 • в

Examples of using

Tom spoke in French at the meeting.
На срещата Том говори на френски.
They give good service at that restaurant.
В този ресторант предлагат добро обслужване.
We stayed at the Dorchester.
Останахме в Дорчестър.