Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "assertion" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "твърдение" на български език

EnglishBulgarian

Assertion

[Твърдение]
/əsərʃən/

noun

1. A declaration that is made emphatically (as if no supporting evidence were necessary)

  synonym:
 • assertion
 • ,
 • averment
 • ,
 • asseveration

1. Декларация, която се прави категорично (сякаш не са необходими подкрепящи доказателства)

  синоним:
 • твърдение
 • ,
 • осредняване
 • ,
 • asseveration

2. The act of affirming or asserting or stating something

  synonym:
 • affirmation
 • ,
 • assertion
 • ,
 • statement

2. Актът на утвърждаване или утвърждаване или заявяване на нещо

  синоним:
 • утвърждаване
 • ,
 • твърдение
 • ,
 • изявление