Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Assembly на български език

EnglishBulgarian

Assembly

/əsɛmbli/

noun

1. A group of machine parts that fit together to form a self-contained unit

  synonym:
 • assembly

1. Група машинни части, които се вписват заедно, за да образуват самостоятелно устройство

синоним:
 • монтаж

2. The act of constructing something (as a piece of machinery)

  synonym:
 • fabrication
 • ,
 • assembly

2. Актът за конструиране на нещо ( като част от машината )

синоним:
 • измислица,
 • монтаж

3. A public facility to meet for open discussion

  synonym:
 • forum
 • ,
 • assembly
 • ,
 • meeting place

3. Публично съоръжение за среща за открита дискусия

синоним:
 • форум,
 • монтаж,
 • място за срещи

4. A group of persons who are gathered together for a common purpose

  synonym:
 • assembly

4. Група лица, които са събрани заедно с обща цел

синоним:
 • монтаж

5. A unit consisting of components that have been fitted together

  synonym:
 • assembly

5. Единица, състояща се от компоненти, които са монтирани заедно

синоним:
 • монтаж

6. The social act of assembling

 • "They demanded the right of assembly"
  synonym:
 • assembly
 • ,
 • assemblage
 • ,
 • gathering

6. Социалният акт на сглобяване

 • "Те поискаха правото на събрание"
синоним:
 • монтаж,
 • сглобяване,
 • събиране