Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Assemblage на български език

EnglishBulgarian

Assemblage

/əsɛmbləʤ/

noun

1. A group of persons together in one place

  synonym:
 • gathering
 • ,
 • assemblage

1. Група хора заедно на едно място

синоним:
 • събиране,
 • сглобяване

2. A system of components assembled together for a particular purpose

  synonym:
 • hookup
 • ,
 • assemblage

2. Система от компоненти, сглобени заедно с определена цел

синоним:
 • закачалка,
 • сглобяване

3. The social act of assembling

 • "They demanded the right of assembly"
  synonym:
 • assembly
 • ,
 • assemblage
 • ,
 • gathering

3. Социалният акт на сглобяване

 • "Те поискаха правото на събрание"
синоним:
 • монтаж,
 • сглобяване,
 • събиране

4. Several things grouped together or considered as a whole

  synonym:
 • collection
 • ,
 • aggregation
 • ,
 • accumulation
 • ,
 • assemblage

4. Няколко неща, групирани заедно или разглеждани като цяло

синоним:
 • колекция,
 • агрегация,
 • натрупване,
 • сглобяване