Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "asleep" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "заспал" на български език

EnglishBulgarian

Asleep

[Заспал]
/əslip/

adjective

1. In a state of sleep

 • "Were all asleep when the phone rang"
 • "Fell asleep at the wheel"
  synonym:
 • asleep(p)

1. В състояние на сън

 • "Всички бяха заспали, когато телефонът иззвъня"
 • "Заспивам зад волана"
  синоним:
 • спи ( p )

2. Lacking sensation

 • "My foot is asleep"
 • "Numb with cold"
  synonym:
 • asleep(p)
 • ,
 • benumbed
 • ,
 • numb

2. Липсва усещане

 • "Кракът ми спи"
 • "Numb със студ"
  синоним:
 • спи ( p )
 • ,
 • обезсърчен
 • ,
 • изтръпване

3. Dead

 • "He is deceased"
 • "Our dear departed friend"
  synonym:
 • asleep(p)
 • ,
 • at peace(p)
 • ,
 • at rest(p)
 • ,
 • deceased
 • ,
 • departed
 • ,
 • gone

3. Мъртъв

 • "Той е починал"
 • "Нашият скъп заминал приятел"
  синоним:
 • спи ( p )
 • ,
 • в мир ( p )
 • ,
 • в покой ( p )
 • ,
 • починал
 • ,
 • замина
 • ,
 • изчезна

adverb

1. Into a sleeping state

 • "He fell asleep"
  synonym:
 • asleep

1. В състояние на сън

 • "Той заспа"
  синоним:
 • заспал

2. In the sleep of death

  synonym:
 • asleep

2. В съня на смъртта

  синоним:
 • заспал

Examples of using

I think Tom is asleep.
Мисля, че Том е заспал.
I think Tom is asleep.
Мисля, че Том спи.
Are you asleep?
Спиш ли?