Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appoint" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "назначи" на български език

EnglishBulgarian

Appoint

[Назначавам]
/əpɔɪnt/

verb

1. Create and charge with a task or function

 • "Nominate a committee"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • name
 • ,
 • nominate
 • ,
 • constitute

1. Създайте и заредете със задача или функция

 • "Номинира комисия"
  синоним:
 • назначавам
 • ,
 • име
 • ,
 • номинирам
 • ,
 • съставлява

2. Assign a duty, responsibility or obligation to

 • "He was appointed deputy manager"
 • "She was charged with supervising the creation of a concordance"
  synonym:
 • appoint
 • ,
 • charge

2. Възлага задължение, отговорност или задължение за

 • "„той беше назначен за заместник-мениджър“"
 • "„тя беше натоварена да контролира създаването на съгласие“"
  синоним:
 • назначавам
 • ,
 • такса

3. Furnish

 • "A beautifully appointed house"
  synonym:
 • appoint

3. Обзавеждане

 • "Красиво обзаведена къща"
  синоним:
 • назначавам