Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "applicant" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "заявител" на български език

EnglishBulgarian

Applicant

[Кандидат]
/æplɪkənt/

noun

1. A person who requests or seeks something such as assistance or employment or admission

    synonym:
  • applicant
  • ,
  • applier

1. Лице, което иска или търси нещо като помощ или работа или прием

    синоним:
  • заявител
  • ,
  • апликатор