Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Antisocial на български език

EnglishBulgarian

Antisocial

/æntɪsoʊʃəl/

adjective

1. Shunning contact with others

 • "Standoffish and antisocial"
 • "He's not antisocial
 • Just shy"
  synonym:
 • antisocial

1. Зашеметяващ контакт с другите

 • "Стандартни и антисоциални"
 • "Той не е антисоциален
 • Просто срамежлив"
  синоним:
 • антисоциален

2. Hostile to or disruptive of normal standards of social behavior

 • "Criminal behavior or conduct that violates the rights of other individuals is antisocial"
 • "Crimes...and other asocial behavior"
 • "An antisocial deed"
  synonym:
 • antisocial
 • ,
 • asocial

2. Враждебно или нарушаващо нормалните стандарти на социално поведение

 • "„престъпното поведение или поведение, което нарушава правата на други лица, е антисоциално“"
 • "Престъпления ... и друго асоциално поведение"
 • "Антисоциално дело"
  синоним:
 • антисоциален
 • ,
 • ассоциален

Examples of using

I may be antisocial, but it doesn't mean I don't talk to people.
Аз може и да съм асоциална, но това не означава, че не говоря с хората.
I may be antisocial, but it doesn't mean I don't talk to people.
Аз може и да съм асоциален, но това не означава, че не говоря с хората.