Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "antiquated" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "антикварен" на български език

EnglishBulgarian

Antiquated

[Остарял]
/æntəkwetɪd/

adjective

1. So extremely old as seeming to belong to an earlier period

 • "A ramshackle antediluvian tenement"
 • "Antediluvian ideas"
 • "Archaic laws"
  synonym:
 • antediluvian
 • ,
 • antiquated
 • ,
 • archaic

1. Толкова изключително стар, че изглежда принадлежи към по-ранен период

 • "„разтърсена допотопна жилищна сграда“"
 • "„антипотопни идеи“"
 • "Архаични закони"
  синоним:
 • допотопно
 • ,
 • остарял
 • ,
 • архаичен