Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "annuity" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "анюитет" на български език

EnglishBulgarian

Annuity

[Анюитет]
/ənuəti/

noun

1. Income from capital investment paid in a series of regular payments

 • "His retirement fund was set up to be paid as an annuity"
  synonym:
 • annuity
 • ,
 • rente

1. Приходи от капиталови инвестиции, изплатени в поредица от редовни плащания

 • "Неговият пенсионен фонд беше създаден, за да се изплаща като анюитет"
  синоним:
 • анюитет
 • ,
 • ренте