Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anguish" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "anguish" на български език

EnglishBulgarian

Anguish

[Мъка]
/æŋgwɪʃ/

noun

1. Extreme mental distress

  synonym:
 • anguish
 • ,
 • torment
 • ,
 • torture

1. Екстремен психически стрес

  синоним:
 • мъка
 • ,
 • мъчение
 • ,
 • изтезание

2. Extreme distress of body or mind

  synonym:
 • anguish

2. Изключителен дистрес на тялото или ума

  синоним:
 • мъка

verb

1. Suffer great pains or distress

  synonym:
 • anguish

1. Страдайте от големи болки или страдание

  синоним:
 • мъка

2. Cause emotional anguish or make miserable

 • "It pains me to see my children not being taught well in school"
  synonym:
 • pain
 • ,
 • anguish
 • ,
 • hurt

2. Причинявайте емоционална мъка или нещастие

 • "Боли ме да виждам как децата ми не се учат добре в училище"
  синоним:
 • болка
 • ,
 • мъка
 • ,
 • наранен