Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amber" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "кехлибар" на български език

EnglishBulgarian

Amber

[Кехлибар]
/æmbər/

noun

1. A deep yellow color

 • "An amber light illuminated the room"
 • "He admired the gold of her hair"
  synonym:
 • amber
 • ,
 • gold

1. Наситено жълт цвят

 • "Кехлибарена светлина освети стаята"
 • "Той се възхищаваше на златото на косата й"
  синоним:
 • кехлибар
 • ,
 • злато

2. A hard yellowish to brownish translucent fossil resin

 • Used for jewelry
  synonym:
 • amber

2. Твърда жълтеникава до кафеникава полупрозрачна изкопаема смола

 • Използвани за бижута
  синоним:
 • кехлибар

adjective

1. Of a medium to dark brownish yellow color

  synonym:
 • amber
 • ,
 • brownish-yellow
 • ,
 • yellow-brown

1. Със среден до тъмно кафеникаво жълт цвят

  синоним:
 • кехлибар
 • ,
 • кафеникаво-жълто
 • ,
 • жълто-кафяв