Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Alloy на български език

EnglishBulgarian

Alloy

/ælɔɪ/

noun

1. A mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten

 • "Brass is an alloy of zinc and copper"
  synonym:
 • alloy
 • ,
 • metal

1. Смес, съдържаща два или повече метални елемента или метални и неметални елементи, които обикновено се сливат заедно или се разтварят един в друг, когато се разтопят

 • "Месингът е сплав от цинк и мед"
  синоним:
 • сплав
 • ,
 • метал

2. The state of impairing the quality or reducing the value of something

  synonym:
 • admixture
 • ,
 • alloy

2. Състоянието на нарушаване на качеството или намаляване на стойността на нещо

  синоним:
 • примеси
 • ,
 • сплав

verb

1. Lower in value by increasing the base-metal content

  synonym:
 • debase
 • ,
 • alloy

1. По-ниска стойност чрез увеличаване на съдържанието на основен метал

  синоним:
 • дебаза
 • ,
 • сплав

2. Make an alloy of

  synonym:
 • alloy

2. Направете сплав на

  синоним:
 • сплав

Examples of using

Cast iron is an alloy of iron and carbon.
Чугунът е сплав от желязо и въглерод.