Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "allegro" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "алегро" на български език

EnglishBulgarian

Allegro

[Алегро]
/əlɛgroʊ/

noun

1. A brisk and lively tempo

  synonym:
 • allegro

1. Оживено и оживено темпо

  синоним:
 • Allegro

2. A musical composition or musical passage to be performed quickly in a brisk lively manner

  synonym:
 • allegro

2. Музикална композиция или музикален пасаж, които трябва да бъдат изпълнени бързо по бърз оживен начин

  синоним:
 • Allegro

adjective

1. (of tempo) fast

  synonym:
 • allegro

1. ( на темпо ) бързо

  синоним:
 • Allegro

adverb

1. In a quick and lively tempo

 • "Play this section allegro"
  synonym:
 • allegro

1. В бързо и оживено темпо

 • "Играйте този раздел allegro"
  синоним:
 • Allegro