Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agnostic" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "агностик" на български език

EnglishBulgarian

Agnostic

[Агностик]
/ægnɑstɪk/

noun

1. Someone who is doubtful or noncommittal about something

  synonym:
 • agnostic
 • ,
 • doubter

1. Някой, който се съмнява или не се ангажира с нещо

  синоним:
 • агностик
 • ,
 • съмняващ се

2. A person who claims that they cannot have true knowledge about the existence of god (but does not deny that god might exist)

  synonym:
 • agnostic

2. Човек, който твърди, че не може да има истинско знание за съществуването на бог (но не отрича, че бог може да съществува)

  синоним:
 • агностик

adjective

1. Of or pertaining to an agnostic or agnosticism

  synonym:
 • agnostic

1. На или отнасящи се до агностик или агностицизъм

  синоним:
 • агностик

2. Uncertain of all claims to knowledge

  synonym:
 • agnostic
 • ,
 • agnostical

2. Несигурно от всички претенции за знание

  синоним:
 • агностик
 • ,
 • агностичен