Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Acuity на български език

EnglishBulgarian

Acuity

/əkjuəti/

noun

1. Sharpness of vision

 • The visual ability to resolve fine detail (usually measured by a snellen chart)
  synonym:
 • acuity
 • ,
 • visual acuity
 • ,
 • sharp-sightedness

1. Острота на зрението

 • Визуалната способност за разрешаване на фини детайли ( обикновено се измерва с диаграма на snellen )
  синоним:
 • острота
 • ,
 • зрителна острота
 • ,
 • острогледство

2. A quick and penetrating intelligence

 • "He argued with great acuteness"
 • "I admired the keenness of his mind"
  synonym:
 • acuteness
 • ,
 • acuity
 • ,
 • sharpness
 • ,
 • keenness

2. Бърз и проникващ интелект

 • "Той спори с голяма острота"
 • "„възхищавах се на запалването на ума му“"
  синоним:
 • острота
 • ,
 • острота
 • ,
 • острота
 • ,
 • запалване