Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Accompany на български език

EnglishBulgarian

Accompany

/əkəmpəni/

verb

1. Be present or associated with an event or entity

 • "French fries come with the hamburger"
 • "Heart attacks are accompanied by distruction of heart tissue"
 • "Fish usually goes with white wine"
 • "This kind of vein accompanies certain arteries"
  synonym:
 • attach to
 • ,
 • accompany
 • ,
 • come with
 • ,
 • go with

1. Да присъства или да се свързва със събитие или образувание

 • "Френските пържени картофи идват с хамбургера"
 • "Сърдечните пристъпи са придружени от разсейване на сърдечната тъкан"
 • "Рибата обикновено върви с бяло вино"
 • "Този вид вена придружава определени артерии"
  синоним:
 • прикачен към
 • ,
 • придружавам
 • ,
 • ела с
 • ,
 • върви с

2. Go or travel along with

 • "The nurse accompanied the old lady everywhere"
  synonym:
 • accompany

2. Отидете или пътувайте заедно с

 • "„сестрата придружаваше старата дама навсякъде“"
  синоним:
 • придружавам

3. Perform an accompaniment to

 • "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
  synonym:
 • play along
 • ,
 • accompany
 • ,
 • follow

3. Извърши съпровод на

 • "„оркестърът едва можеше да следва честите промени на терена на сопраното“"
  синоним:
 • играйте заедно
 • ,
 • придружавам
 • ,
 • следва

4. Be a companion to somebody

  synonym:
 • company
 • ,
 • companion
 • ,
 • accompany
 • ,
 • keep company

4. Бъди спътник на някого

  синоним:
 • компания
 • ,
 • придружител
 • ,
 • придружавам
 • ,
 • поддържайте компания

Examples of using

Do I have the right to accompany you?
Имам ли право да ви придружавам?
Do I have the right to accompany you?
Имам ли право да Ви придружавам?
Do I have the right to accompany you?
Имам ли право да те придружавам?