Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acceleration" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ускорение" на български език

EnglishBulgarian

Acceleration

[Ускорение]
/æksɛləreʃən/

noun

1. An increase in rate of change

 • "Modern science caused an acceleration of cultural change"
  synonym:
 • acceleration

1. Увеличение на скоростта на промяна

 • "„съвременната наука предизвика ускоряване на културните промени“"
  синоним:
 • ускорение

2. The act of accelerating

 • Increasing the speed
  synonym:
 • acceleration
 • ,
 • quickening
 • ,
 • speedup

2. Актът на ускоряване

 • Увеличаване на скоростта
  синоним:
 • ускорение
 • ,
 • ускоряване
 • ,
 • speedup

3. (physics) a rate of increase of velocity

  synonym:
 • acceleration

3. ( физика ) скорост на увеличение на скоростта

  синоним:
 • ускорение