Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "absolutely" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "абсолютно" на български език

EnglishBulgarian

Absolutely

[Абсолютно]
/æbsəlutli/

adverb

1. Completely and without qualification

 • Used informally as intensifiers
 • "An absolutely magnificent painting"
 • "A perfectly idiotic idea"
 • "You're perfectly right"
 • "Utterly miserable"
 • "You can be dead sure of my innocence"
 • "Was dead tired"
 • "Dead right"
  synonym:
 • absolutely
 • ,
 • perfectly
 • ,
 • utterly
 • ,
 • dead

1. Напълно и без квалификация

 • Използва се неофициално като усилватели
 • "Абсолютно великолепна картина"
 • "Перфектно идиотска идея"
 • "Ти си напълно прав"
 • "Напълно нещастен"
 • "Можеш да си мъртъв сигурен в моята невинност"
 • "Беше мъртъв уморен"
 • "Мъртво право"
синоним:
 • абсолютно,
 • перфектно,
 • напълно,
 • мъртъв

2. Totally and definitely

 • Without question
 • "We are absolutely opposed to the idea"
 • "He forced himself to lie absolutely still"
 • "Iron is absolutely necessary"
  synonym:
 • absolutely

2. Тотално и определено

 • Без въпрос
 • "„ние сме абсолютно против идеята“"
 • "Той се принуди да лежи абсолютно неподвижно"
 • "Желязото е абсолютно необходимо"
синоним:
 • абсолютно

Examples of using

Are you absolutely positive you want to do this?
Сигурна ли си напълно, че искаш да го направиш?
Are you absolutely positive you want to do this?
Сигурен ли си напълно, че искаш да го направиш?
Are you absolutely positive you want to do this?
Напълно ли си сигурна, че искаш да го направиш?